Contoh Pidato Bahasa Jawa Kromo Inggil Halus

Contoh Pidato Bahasa Jawa - Salam kenal adik-adik yang masih duduk dibangku sekolah! Berikut ini adalah Pidato Bahasa Jawa singkat tentang dunia pendidikan. Selama masih duduk dibangku sekolah sendiri admin inspirasigue juga sering mendapatkan tugas dari guru untuk membuat naskah, teks maupun berpidato didepan kelas dengan menggunakan bahasa jawa kromo inggil.

Sebelum Adik-adik semua diberikan tugas contoh pidato bahasa jawa kromo inggil alangkah baiknya mempersiapkan mulai dari sekarang contoh pidato bahasa daerah seperti pidato dalam rangka memperingati hari kartini, kemerdekaan 17 Agustus, maulid nabi, maupun hari perpisahan kelas, Jika Anda masih duduk dibangku kelas 9.

Untuk pidato dibawah ini saya akan coba memberikan satu contoh mengenai tema pendidikan dan semoga dapat mempermudah Anda semua dalam menyelesaikan tugas.

Contoh Pidato Bahasa Jawa
Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa :

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Bapak/Ibu guru lan poro rawuh ingkan kulo mulyaaken dening Allah SWT.

    Tepangaken asmi kulo Darmaji murid kelas gangsal Sekolah Dasar. Wonten akhir tahun pembelajaran puniko kulo badhe paring pidato masalah “Sekolah ijo”.

    Poro rawuh ingkang munulyo,

    Ingkang diarani “Ijo” puniko mboten mung salah sijining werno, nanging wonteng hubungane kalian seger, nyaman, lan lingkungan kang sehat. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan, woh-wohan, lan suket, tebih sangking polusi. Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan kiwane trotoar dalan. Mboten wonten macet dan sampah pating semerawut wonteng dalan.

    Kagem kulo, lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco, manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatir kulit dadi ireng. Kelas dadi nyaman kanggo sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan.

    Poro rawuh ingkang minulyo,

    Kulo dilahirkan Wonten kota niki, Sangata – Kota Tambang Batubara. Lan kulo saklami-lamine tetep dados penduduk Sangata. Meski Kulo nembe nyedot howo Sangata sedoso tahun, ongko kang saget diitung ngangge deriji. Nanging kulo badhe nderek urun rembug masalah Sangata.

    Miturut Ibu, tiyang-tiyang saking pelosok penjuru Indonesia podho sami dateng wonten Sangata sami pahos pendamelan lan pungupo jiwo. Amargi, ting Sangata wonten tambang batubara – KPC, bapak kulo nyambut damel ting mriko. Wonten perusahaan sampun nerapaken aturan kesehatan lan keselametan lingkungan. Amargi kesehatan puniko penting sanget, mboten mawon dateng poro pekerja nanging ugi dateng poro siswo.

    Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi resik, ijo, lan sehat?

    Jawabane inggih puniko “Kito…Kito……..warga sekolah, masyarakat, lan pemerintah”. Bilih kito purun disiplin, mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji, lingkungane aman, lan nyaman kangge sinau. Lan diwiwiti sangking sekolah niki, kebersihan lan lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget dipun sembadani dening Allah.

    Kulo percados, bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo, nanging tujuane podho. Contone, kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo, poro rawuh tanggungjawab marang lingkungane dewe-dewe. Masyarakat lan pemerintah tanggungjawab ning lingkungane, mongko kota niki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat.

    Poro rawuh ingkang minulyo,

    Kulo percados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosake sekolah niki ijo lan resik. Panggonan ~ poro rawuh gesang, Panggonan ~ poro rawuh padhos nafkah, Panggonan ~ anak-anak nulis cito-citone, lan “the place where your future begins” kados papan kang dipampang wonteng ngajenge sekolahan.

    Puniko wau urun rembug kulo, mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami. Amin ……

    Akhirul kalam…

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pengen juga belajar bahasa sunda? Silahkan baca juga Kamus Bahasa Sunda Online hanya di blog ini.