Contoh Surat Pernyataan Tidak Terikat dengan Instansi Lain yang Baik dan Benar

Contoh Surat Pernyataan Tidak Terikat dengan Instansi Lain yang Baik dan Benar - Kali ini Nesya akan Share Contoh Surat Pernyataan Tidak Terikat dengan Instansi Lain yang Baik dan Benar Terbaru 2012. Untuk Sobat yang dituntut untuk membuat surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain, Berikut ini adalah Contoh Surat Pernyataan Tidak Terikat dengan Instansi Lain yang Baik dan Benar.

Contoh Surat Pernyataan Tidak Terikat dengan Instansi Lain yang Baik dan Benar

Contoh Surat Pernyataan Tidak Terikat dengan Instansi Lain

Contoh Surat Pernyataan Tidak Terikat dengan Instansi Lain Terbaru 2012 :

SURAT PERNYATAAN
                                  TIDAK TERIKAT DENGAN INSTANSI LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : cariinfo-nesya.blogspot.com
Tempat / Tgl. Lahir : 8 Oktober 1989
Pendidikan Terakhir : ..............
Agama : Muslim
Alamat : ......................, Yogyakarta

    Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak akan terikat dengan instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) selama saya bekerja disini, dan saya bersedia mengikuti semua ketentuan serta peraturan yang berlaku dan ditetapkan apabila saya di nyatakan lulus ujian atau diterima sebagai Pegawai Perairan dan Irigasi tahun 2012.

    Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

    Yang membuat pernyataan,

 ( cariinfo-nesya.blogspot.com )
Yogyakarta, 8 Oktober 2012

Silahkan simak juga Contoh Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris yang Baik dan Benar. Sekian informasi tentang Contoh Surat Pernyataan Tidak Terikat dengan Instansi Lain yang Baik dan Benar, Semoga bermanfaat.